Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1415

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych


Tekst aktu: pdf D20051415L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20051415.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20051415Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2005-09-06
Data wydania: 2005-07-07
Data wejścia w życie: 2005-09-21
Data obowiązywania: 2005-09-21
Uwagi: art. 9 ust. 4, art. 10 ust. 2 oraz art. 15-22 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. zmiana tytułu Dz. U. z 2015 r. poz. 1587
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP