Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1417

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa


Tekst aktu: pdf D20051417L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20051417.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20051417Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2005-09-06
Data wydania: 2005-07-08
Data wejścia w życie: 2006-03-15
Data obowiązywania: 2006-03-15
Data uchylenia: 2017-01-01
Uwagi: art. 84 i 85 wchodzą w życie z dniem 14 września 2005 r. Rozdział 5-7 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS SKARBU PAŃSTWA
PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP