Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1419

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych


Tekst aktu: pdf D20051419L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20051419.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20051419Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2005-09-06
Data wydania: 2005-07-08
Data wejścia w życie: 2005-09-21
Data obowiązywania: 2005-09-21
Data uchylenia: 2014-01-19
Uwagi: art. 13 ust. 2 wszedł w życie z dniem 1 czerwca 2006 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Orzeczenie TK Akty zmieniające Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP