Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1462

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej


Tekst aktu: pdf D20051462L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20051462.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20051462Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2005-09-12
Data wydania: 2005-07-29
Data wejścia w życie: 2006-01-01
Data obowiązywania: 2006-01-01
Uwagi: art. 35, art. 37, art. 38 ust. 3, art. 42, art. 45, art. 46 i art. 47 ust. 3, wchodzą w życie z dniem 12 września 2005 r., art. 17 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS SKARBU PAŃSTWA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Akty wykonawcze
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP