Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii


Tekst aktu: pdf D20051485L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20051485.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20051485Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2005-09-19
Data wydania: 2005-07-29
Data wejścia w życie: 2005-10-04
Data obowiązywania: 2005-10-04
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP