Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie


Tekst aktu: pdf D20051493L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20051493.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20051493Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2005-09-20
Data wydania: 2005-07-29
Data wejścia w życie: 2005-11-21
Data obowiązywania: 2005-11-21
Uwagi: art. 6 ust. 4 i 5 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP