Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym


Tekst aktu: pdf D20051495L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20051495.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20051495Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2005-09-20
Data wydania: 2005-07-29
Data wejścia w życie: 2005-10-21
Data obowiązywania: 2005-10-21
Data uchylenia: 2016-01-01
Uwagi: 1) art. 18-20 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. 2) art. 6-14, art. 24, art. 31, art. 39, art. 40, art. 42, art. 51, art. 56, art. 71, art. 72 pkt 4 i 7, art. 75 pkt 3, art. 76 pkt 3-5, art. 77 pkt 4, art. 78 pkt 3, art. 80 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2006 r. 3) art. 21, art. 33, art. 72 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 1 października 2006 r. 4) art. 28, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3-6, art. 64-69 i art. 93 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. 5) art. 30 ust. 2 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Akty uchylające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP