Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1537

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym


Tekst aktu: pdf D20051537L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20051537.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20051537Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2005-09-23
Data wydania: 2005-07-29
Data wejścia w życie: 2005-10-24
Data obowiązywania: 2005-10-24
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP