Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie


Tekst ogłoszony: pdf D20051864.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2005-10-31
Data wydania: 2005-10-26
Data wejścia w życie: 2006-02-01
Data obowiązywania: 2006-02-01
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP