Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 223 poz. 1915

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych, podpisana w Berlinie dnia 18 lutego 2002 r.


Tekst ogłoszony: pdf D20051915.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2005-11-09
Data wydania: 2003-01-22
Data wejścia w życie: 2003-06-26
Data obowiązywania: 2003-06-26
Data uchylenia: 2015-07-09
 
 Akty powiązane  
Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP