Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 229 poz. 1954

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji


Tekst aktu: pdf D20051954L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20051954.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20051954Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2005-11-23
Data wydania: 2005-11-02
Data wygaśnięcia: 2012-09-13
Uwagi: tekst jednolity nie obejmuje art. 171, 172, 174 i 175 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 24, poz. 151)
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uchylone
Tekst jednolity do aktu Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP