Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 236 poz. 2008

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


Tekst aktu: pdf D20052008L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20052008.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20052008Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2005-12-05
Data wydania: 2005-11-28
Data wygaśnięcia: 2012-04-11
Uwagi: tekst jednolity nie obejmuje art. 11-13 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622)
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP