Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne


Tekst aktu: pdf D20052019L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20052019.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20052019Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2005-12-07
Data wydania: 2005-11-18
Data wygaśnięcia: 2012-02-09
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP