Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne


Tekst aktu: pdf D20052027L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20052027.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20052027Lj.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2005-12-08
Data wydania: 2005-11-24
Data uchylenia: 2010-10-19
Uwagi: tekst jednolity nie obejmuje art. 49 ust. 1 i art. 55-57 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163)
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Tekst jednolity do aktu Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP