Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2104

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych


Tekst aktu: pdf D20052104L.doc
  pdf D20052104L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20052104.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20052104Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2005-12-20
Data wydania: 2005-06-30
Data wejścia w życie: 2006-01-01
Data obowiązywania: 2006-01-01
Data uchylenia: 2010-01-01
Uwagi: art. 235 pkt 1 wszedł w życie z dniem 20 grudnia 2005 r. art. 23 ustawy utracił moc z dniem 30 czerwca 2010 r. art. 22, art. 24 ust. 1-10, art. 26 ust. 1-9 i art. 29 ust. 1-7 utraciły moc z dniem 31 grudnia 2010 r. art. 169-171 tracą moc z dniem 31 grudnia 2013 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. FINANSÓW
PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. FINANSÓW
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Akty zmieniające Akty uchylające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP