Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2258

Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji


Tekst aktu: pdf D20052258L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20052258.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20052258Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2005-12-30
Data wydania: 2005-12-29
Data wejścia w życie: 2006-01-14
Data obowiązywania: 2006-01-14
Uwagi: art. 20 ust. 2 oraz art. 22 wchodzą w życie z dniem 30 grudnia 2005 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ŁĄCZNOŚCI
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ŁĄCZNOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP