Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2006 nr 52 poz. 379

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej


Tekst aktu: pdf D20060379L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20060379.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20060379Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2006-03-30
Data wydania: 2006-03-10
Data wejścia w życie: 2006-04-01
Data obowiązywania: 2006-04-01
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU WSI
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP