Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2006 nr 79 poz. 550

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji


Tekst aktu: pdf D20060550L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20060550.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20060550Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-05-10
Data wydania: 2006-04-07
Data wejścia w życie: 2006-05-25
Data obowiązywania: 2006-05-25
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Orzeczenie TK
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP