Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2006 nr 89 poz. 625

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne


Tekst aktu: pdf D20060625L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20060625.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20060625Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2006-05-30
Data wydania: 2006-05-16
Data wygaśnięcia: 2012-09-25
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 58-62, 64, 66, 67, 69 i 70 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Tekst jednolity do aktu Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP