Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2006 nr 99 poz. 692

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki


Tekst aktu: pdf D20060692L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20060692.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20060692Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2006-06-13
Data wydania: 2006-05-19
Data wygaśnięcia: 2012-11-13
Uwagi: tekst jednolity nie obejmuje art. 39 i 40 ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP