Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2006 nr 103 poz. 701

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innej poważnej przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 12 maja 2001 r.


Tekst ogłoszony: pdf D20060701.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-06-21
Data wydania: 2003-10-14
Data wejścia w życie: 2006-03-18
Data obowiązywania: 2006-03-18
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP