Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2006 nr 104 poz. 708

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym


Tekst aktu: pdf D20060708L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20060708.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20060708Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2006-06-23
Data wydania: 2006-06-09
Data wejścia w życie: 2006-07-24
Data obowiązywania: 2006-07-24
Uwagi: art. 197 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2007 r., natomiast art. 214 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: PREZ. RADY MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS ŁĄCZNOŚCI
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Akty wykonawcze
Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP