Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2006 nr 104 poz. 709

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego


Tekst aktu: pdf D20060709L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20060709.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20060709Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2006-06-23
Data wydania: 2006-06-09
Data wejścia w życie: 2006-10-01
Data obowiązywania: 2006-10-01
Uwagi: art. 47 wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2006 r., art. 16 pkt 7 wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP