Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2006 nr 122 poz. 851

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej


Tekst aktu: pdf D20060851L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20060851.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20060851Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2006-07-10
Data wydania: 2006-05-04
Data wygaśnięcia: 2011-10-07
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 38a, 39 i 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 12, poz. 49)
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Tekst jednolity do aktu Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP