Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2006 nr 139 poz. 992

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych


Tekst aktu: pdf D20060992L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20060992.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20060992Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2006-08-04
Data wydania: 2006-07-24
Data wygaśnięcia: 2013-12-06
Uwagi: Tekst jednolity ustawy nie obejmuje art. 34-46 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255)
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP