Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2006 nr 139 poz. 993

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych


Tekst ogłoszony: pdf D20060993.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20060993Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2006-08-04
Data wydania: 2006-07-25
Data uchylenia: 2015-03-01
Uwagi: Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje art. 60, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. Nr 14, poz. 85)
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Tekst jednolity do aktu Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP