Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2006 nr 143 poz. 1027

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych


Tekst aktu: pdf D20061027L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20061027.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20061027Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2006-08-10
Data wydania: 2006-07-13
Data wejścia w życie: 2006-08-28
Data obowiązywania: 2006-08-28
Uwagi: Art. 16 w zakresie dotyczącym obywateli polskich przebywających za granicą wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2009 r.(zm. Dz. U. 2008 nr 32, poz. 192).
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP