Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2006 nr 157 poz. 1119

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym


Tekst aktu: pdf D20061119L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20061119.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20061119Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2006-09-04
Data wydania: 2006-07-21
Data wejścia w życie: 2006-09-19
Data obowiązywania: 2006-09-19
Uwagi: art. 79 wchodzi w życie z dniem 4 września 2006 r., art. 25 pkt 1 lit. c i pkt 3 lit. a, art. 33 pkt 1 i 5-10, art. 35 pkt 1, 2 i 4-7, art. 41 pkt 1, art. 50 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Objęte tekstem jednolitym z dniem 23 października 2012 r., z wyjątkiem art. 21-64, art. 74 i art. 77-80
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP