Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2006 nr 158 poz. 1121

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy


Tekst ogłoszony: pdf D20061121.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20061121Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2006-09-05
Data wydania: 2006-07-13
Data wejścia w życie: 2006-10-01
Data obowiązywania: 2006-10-01
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP