Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1218

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej


Tekst aktu: pdf D20061218L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20061218.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20061218Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2006-09-26
Data wydania: 2006-08-24
Data wejścia w życie: 2006-10-27
Data obowiązywania: 2006-10-27
Data uchylenia: 2009-03-24
Uwagi: Art. 6 ust. 1, art. 55, art. 57 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 58 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.; w zakresie art. 6 ust. 1, art. 19-22, art. 24 i art. 26-28 traci moc z dniem 31 grudnia 2009 r. .
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: PREZ. RADY MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ZAGRANICZNYCH
PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Akty zmieniające
Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP