Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia


Tekst aktu: pdf D20061225L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20061225.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20061225Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2006-09-27
Data wydania: 2006-08-25
Data wejścia w życie: 2006-10-28
Data obowiązywania: 2006-10-28
Uwagi: objęte tekstem jednolitym z wyj. art. 105 - 118
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
MIN. WŁAŚCIWY DS RYNKÓW ROLNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie