Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1337

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 września 2006 r. sygn. akt K 1/06


Tekst aktu: pdf D20061337L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20061337.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-10-06
Data wydania: 2006-09-26
Data wejścia w życie: 2006-10-06
Data obowiązywania: 2006-10-06
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Orzeczenie do aktu Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP