Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1353

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym


Tekst aktu: pdf D20061353L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20061353.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20061353Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2006-10-11
Data wydania: 2006-08-24
Data wejścia w życie: 2007-01-01
Data obowiązywania: 2007-01-01
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP