Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1354

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania


Tekst aktu: pdf D20061354L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20061354.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20061354Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2006-10-11
Data wydania: 2006-09-08
Data wejścia w życie: 2006-10-26
Data obowiązywania: 2006-10-26
Uwagi: zmiana tytułu Dz. U. z 2011 r. Nr 168, poz. 1006
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKANIOWEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP