Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym


Tekst aktu: pdf D20061410L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20061410.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20061410Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2006-10-20
Data wydania: 2006-09-08
Data wejścia w życie: 2007-01-01
Data obowiązywania: 2007-01-01
Uwagi: art. 64 wchodzi w życie z dniem 20 października 2006 r., art. 18-22, 49 i 60 wchodzą w życie z dniem 4 listopada 2006 r., art. 8 wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r., art. 52 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2008 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP