Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1411

Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców


Tekst aktu: pdf D20061411L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20061411.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20061411Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-10-20
Data wydania: 2006-09-22
Data wejścia w życie: 2007-04-21
Data obowiązywania: 2007-04-21
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP