Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1658

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju


Tekst aktu: pdf D20061658L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20061658.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20061658Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2006-12-11
Data wydania: 2006-12-06
Data wejścia w życie: 2006-12-26
Data obowiązywania: 2006-12-26
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU REGIONALNEGO
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP