Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2006 nr 234 poz. 1694

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach


Tekst aktu: pdf D20061694L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20061694.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20061694Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2006-12-18
Data wydania: 2006-11-22
Data wygaśnięcia: 2011-12-08
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 149-153 oraz art. 163 i 164 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP