Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1824

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługującym cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych


Tekst aktu: pdf D20061824L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20061824.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20061824Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-12-29
Data wydania: 2006-11-16
Data wejścia w życie: 2007-01-01
Data obowiązywania: 2007-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP