Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1834

Ustawa z dnia z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20061834L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20061834.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-12-29
Data wydania: 2006-12-15
Data wejścia w życie: 2007-01-07
Data obowiązywania: 2007-01-07
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ŁĄCZNOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP