Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2007 nr 1 poz. 9

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania


Tekst ogłoszony: pdf D20070009.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2007-01-05
Data wydania: 2006-12-21
Data wejścia w życie: 2007-01-20
Data obowiązywania: 2007-01-20
Data uchylenia: 2015-03-01
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP