Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2007 nr 2 poz. 15

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej


Tekst ogłoszony: pdf D20070015.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2007-01-08
Data wydania: 2006-12-15
Data wejścia w życie: 2007-01-23
Data obowiązywania: 2007-01-23
Uwagi: obowiązuje do czasu wydania nowego rozporządzenia i może być zmieniane zgodnie z art. 18 ust. 3 Dz. U. z 2014 r. poz. 29
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uchylone
Odesłania Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP