Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2007 nr 16 poz. 94

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym


Tekst aktu: pdf D20070094L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20070094.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20070094Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2007-02-01
Data wydania: 2007-01-19
Data wygaśnięcia: 2013-12-19
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 67-69 i 76 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP