Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2007 nr 19 poz. 115

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych


Tekst aktu: pdf D20070115L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20070115.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20070115Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2007-02-08
Data wydania: 2007-01-25
Data wygaśnięcia: 2013-02-25
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 48-50 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60)
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Tekst jednolity do aktu Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP