Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2007 nr 23 poz. 144

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lutego 2007 r. sygn. akt P 25/06


Tekst aktu: pdf D20070144TK.doc
  pdf D20070144TK.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20070144.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-02-12
Data wydania: 2007-02-06
Data wejścia w życie: 2007-02-12
Data obowiązywania: 2007-02-12
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Orzeczenie do aktu Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP