Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2007 nr 35 poz. 213

Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"


Tekst aktu: pdf D20070213L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20070213.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20070213Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-02-27
Data wydania: 2007-01-12
Data wejścia w życie: 2007-03-14
Data obowiązywania: 2007-03-14
Uwagi: Z dniem 19 września 2009 r. tytuł ustawy orzymał brzmienie - Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011" (na podst. Dz. U. z 2009 r, Nr 144, poz. 1174)
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Odesłania Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP