Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2007 nr 35 poz. 217

Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej


Tekst aktu: pdf D20070217L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20070217.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20070217Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2007-02-27
Data wydania: 2007-01-26
Data wejścia w życie: 2007-02-27
Data obowiązywania: 2007-02-27
Data uchylenia: 2015-03-15
Uwagi: art. 25 ust. 4,5 i 7 wchodzi w życie z dniem 15 marca 2007 r. Z dniem 15 marca 2008 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie - Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (na podst. Dz. U. z 2008 r. Nr 44, poz. 262)
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
MIN. WŁAŚCIWY DS RYNKÓW ROLNYCH
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU WSI
MIN. WŁAŚCIWY DS RYNKÓW ROLNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Akty uchylające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP