Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2007 nr 42 poz. 276

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe


Tekst aktu: pdf D20070276L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20070276.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20070276Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2007-03-09
Data wydania: 2007-02-14
Data wygaśnięcia: 2012-03-13
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 130 i art. 134-137 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Tekst jednolity do aktu Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP