Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2007 nr 52 poz. 343

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym


Tekst aktu: pdf D20070343L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20070343.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20070343Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2007-03-23
Data wydania: 2007-02-16
Data wejścia w życie: 2007-04-07
Data obowiązywania: 2007-04-07
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP