Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2007 nr 59 poz. 404

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej


Tekst aktu: pdf D20070404L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20070404.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20070404Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2007-04-05
Data wydania: 2007-03-24
Data wygaśnięcia: 2016-10-12
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 47-62 i 66-69 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP